Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/01/2018 21:38, số lượt xem: 94

Vẫn buồn cảnh tình một mảnh xa
Dệt tô bao cảnh từng đêm ghi
Gom mảnh tình khuya từng cơn nhớ
Ân ái ngóng chờ lạnh bờ mi

Vẫn buồn ngồi ngóng tin đêm khuya
Hỏi ai đường ngõ nghẻo lối đi
Mịt mù bão mưa phủ ngập đó
Biết đâu đường ngõ ngóng em về

08:15 đêm 12.08.2013
ngồi ngó bên đường nhớ tới em đêm nay