Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/09/2016 20:07, số lượt xem: 154

Ngày qua là gì hỏi ai hay
lòng anh ngồi đếm đếm từng ngày
ngày qua là ngày ngùi thương nhớ
đã quen được nhau hai năm đầy

Ngày qua in nét trong ý thơ
sợ kỉ niệm quen hai năm mờ
bão mưa phủ ngập không bờ bến
đếm ngày quen nhau giọt lệ thừa

Ngày qua óng ánh gịọt lệ khuya
phủ ngập dòng thơ không bến bờ
sợ trôi cả em miền vô định
để giọt lệ anh mồ côi lề

Ngày qua ngày quen gom trong thơ
hai năm thời gian vẫn đề ghi
gửi giọt lệ anh từng đêm tới
đừng trôi xa nhau xa tít mờ

09:30 đêm 31.10.2014
 hôm qua là ngày đôi mình quen nhau