Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2017 22:15, số lượt xem: 120

Nửa vầng trăng đêm đẹp quá trời
Nửa vầng trăng kia mất đâu nơi
Nửa vầng trăng trong tươi cười ấy
Nửa vầng trăng kia buồn bã ơi

Nửa vầng trăng khuất mất đâu rồi
Nửa vầng trăng đó tìm đâu nơi
Nửa vầng trăng khuyết trôi đâu đó
Nửa mong nửa nhớ nhắn nhủ ai

10:30 đêm 30.05.2012
lòng vơi vơi sầu ngồi ngó vầng
trăng khuyết đêm nay