Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/03/2018 21:18, số lượt xem: 124

Nửa đêm nửa ngóng nửa nhớ ai
Đường khuya đường vắng từng đêm mời
Cạn trà cạn ly sao cho đủ
Yêu em yêu nhớ mấy năm trời

Nửa sầu nửa vơi nửa thương ai
Xa nhau xa mãi vẫn một lời
Đêm về lại đêm ngồi trông ngóng
Mong rồi lại mong mình em thôi

Nửa đường nửa xa nửa hình ai
Nhớ rồi lại nhớ những đêm vơi
Khi sầu trong nhà vang tiếng gọi
Nhớ thì đêm nhớ nói với ai

Nửa cưng nửa quý bóng hình ai
Trôi rồi lại trôi thời gian dài
Gom rồi gom mãi vào lòng ấy
Quý rồi quý mãi bóng em thôi

11.00 đêm 22.07.2016
nửa lòng bâng khuâng nhớ tới người