Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/06/2017 21:04, số lượt xem: 138

Chợt choàng cơn tỉnh giấc
Buồn buồn nhớ tới ai
Đêm thu vẫn còn đó
Thì thầm gọi tên ai

Chợt choàng trong cơn nhớ
Giấc mơ đã nhạt phai
Còn đêm thanh ngồi đó
Trong giấc mơ còn ai

Chợt choàng đêm khuya vắng
Giấc ngủ đã xẻ đôi
Ngồi ghi dòng thơ xuống
Một mình buồn với ai

Chợt choàng giấc mơ đôi
Chợt tỉnh nửa giấc rồi
Còn nửa giấc đâu đó
Giấc ngủ nữa có ai

02:45 đêm 17.05.2014
chợt tỉnh giấc nửa đêm, ngồi ghi
bài thơ này không biết lòng nhớ ai