Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/03/2017 11:14, số lượt xem: 141

Nửa hồn đêm nửa nhớ nửa bên kia
nửa đường xa nửa ngóng nửa đêm về
nửa gọi thầm gọi em từng ngày ấy
nửa hạt mỏng hạt gầy mưa đêm khuya

Nửa xa nhau nửa gọi từng đêm về
nửa lo âu nửa gánh nửa phân chia
nửa bão mưa nửa đổ dài canh ấy
nửa thương rầy nửa lo từng đêm khuya

Nửa cách xa nửa ngóng đêm buông về
nửa bước đời nửa mưa phủ đường đi
nửa thơ thẩn nửa bơ vơ một mình ấy
nửa đêm khuya nửa ngày ngóng tin về

Nửa thương nhau nửa lo từng đêm khuya
nửa bão mưa nửa gió phủ từng mùa
nửa trò chuyện nửa thơ từng đêm ấy
nửa lòng em nửa lòng anh vui sầu khuya

10:00 đêm 30.04.2015
đêm ngồi ngó góc trời lòng vẫn nhớ một người