Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/05/2017 19:58, số lượt xem: 205

Nửa lòng đêm nửa hồn nửa trôi xa
Nửa bến thương nửa bờ nửa bên kia
Nửa trò chuyện nửa gom từng đêm ấy
Nửa ghi xuống nửa đêm nửa lòng khuya

Nửa anh ngồi anh nhớ nửa trời xa
Nửa anh thầm anh nhớ đêm buông về
Nửa canh dài nửa lạnh nửa đêm ấy
Nửa anh thấy nửa ướt nửa đôi mi

Nửa đường xa nửa cách đôi mình chia
Nửa giấc mơ nửa tỉnh bao đêm về
Nửa cuộc đời nửa buồn trôi dài ấy
Nửa lặng lặng nửa ngồi ngắm trời khuya

Nửa lòng anh nửa em đêm buông về
Nửa lòng cưng nửa quý nửa cách xa
Nửa lòng vơi nửa sầu chia nhau gánh
Nửa đêm anh nửa em mình đôi chia

09:00 đêm 24.01.2016
nửa mình anh nửa em mình gom
vào nhau cho thành đôi