Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2017 22:24, số lượt xem: 157

Một mình thơ thẩn lầm than
Thuyền tình còn vẫn miên man ngóng chờ
Thời gian bão tố dệt tơ
Dệt sao cho gọn đường tơ tới người
Phố tình gặp gỡ đâu nơi
Duyên tình số phận xa xôi từng giờ
Rồi sao tháng đợi năm chờ
Sông sâu nước đục lơ thơ tìm nàng

08:20 đêm 16.12.2012
nước đục tìm ai cho thấy được