Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2018 20:29, số lượt xem: 136

Ly trà hiện bóng trăng non
Xa nhau thăm thẳm mỏi mòn chờ trông
Phòng ngủ trăng xỏ đêm nằm
Ngả nghiêng đêm lạnh tuần trăng xế hoài
Nén hương lòng lạnh đêm dài
Toả miền thanh tĩnh bầu trời đêm thanh
Cầu sao duyên số an lành
Hay cầu năm lụn tháng mòn vẫn xa

10:00 đêm 22.11.2013
ngồi thơ thẫn nghĩ tới duyên số đường tình đêm nay