Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/11/2017 19:59, số lượt xem: 90

Lang thang thơ thẩn đêm vơi
Bóng ai xa nẻo sao mời gọi nhau
Nhiều đêm thắp nén linh sầu
Gửi theo mây gió bao lâu tin về
Lượn làng hình bóng đam mê
Hỏi thăm hỏi viếng ai chia nỗi sầu
Đêm nay lòng lạnh biết bao
Xa nhau không thấy nói sao với lòng

10:05 đêm 27.04.2013
nói với người và nói với thơ
mà nói với lòng mình
không được, tại sao??????