Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/08/2017 20:17, số lượt xem: 103

Bóng ai cách nẻo xa xăm
Chợt choàng lòng nhớ ngóng trông lặng lờ
Bao giờ gặp gỡ bến bờ
Khỏi mong khỏi ngóng khỏi chờ gặp nhau
Thời gian trôi chảy quá mau
Canh dài đêm vắng canh thâu nhớ người
Thời gian theo giấc mộng dài
Gọi thầm tên nhớ miệt mài cơn mê
Ngồi xuống nhắm mắt gây mơ
Bơ vơ đêm vắng tỉ tê bóng người
Ai qua cho mượn đôi lời
Khỏi ngồi cạn chén đêm vơi ngày thừa
Khỏi hồn dạo bước trong mơ
Khỏi in nét chữ trong mơ nhớ nàng

10:25 đêm 06.09.2012
bao giờ bên nhau khỏi ghi thơ lạnh lùng từng đêm