Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/06/2017 22:35, số lượt xem: 119

Miền phương trời đâu đó
In vết hình bóng ai
Đông Úc sương rơi đổ
Lòng sầu chẳng thấy vui

Miền phương xa vẫn có
Nhớ thương từng đêm vơi
Mờ mờ chân trời ấy
Lòng vương vấn chẳng nguôi

Miền phương bắc vẫn có
Mờ mờ hình dáng ai
Dạt dào từng đêm nhớ
Thẫn thờ cảnh buồn vơi

10:30 đêm 20.06.2014
ngồi ngó khung trời nhớ người đêm nay