15.00
Đăng ngày 06/04/2017 12:16, số lượt xem: 111

Miếng thương nào xa tít tít mù khơi
miếng thương nào chia hai cách phương trời
miếng thương nào đêm buông ngồi gom lại
miếng thương nào ngày tháng vẫn sẻ đôi

Miếng thương nào xa nhau cõi xa xôi
miếng thương nào đêm buông đứng lại ngồi
miếng thương nào thở dài dài năm tháng
miếng thương nào lang thang tận cuối trời

Miếng thương nào mà đôi lòng thấy chẳng vui
miếng thương nào đêm sang ngắm bầu trời
miếng thương nào trời chia xa nhau ấy
miếng thương nào mỗi người mỗi một nơi

Miếng thương nào lạnh giá trong tim người
miếng thương nào cách bóng chốn xa xôi
miếng thương nào lòng đêm xa nhau ngóng
miếng thương nào đêm xuống nhớ em ơi

09:00 đêm 21.06.2015
miếng ăn thì no mà miếng thương
bao giờ mới đủ cho no lòng