Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/02/2018 22:20, số lượt xem: 122

Miếng nào là miếng thương
Miếng nào thầm nhớ em
Miếng nào từng đêm ngóng
Miếng nào mong từng đêm

Miếng nào lúc xa nhau
Miếng nào gợn thương sầu
Miếng nào than thở nhớ
Miếng nào chờ gặp nhau

Miếng nào ghi đêm thâu
Miếng nào giảm cơn sầu
Miếng nào ghi thơ đó
Miếng nào tặng em đâu

Miếng nào gom cho nhau
Miếng nào biết bao lâu
Miếng nào xa nhau đó
Miếng nào đừng quên nhau

08:30 đêm 03.10.2013
miếng thương miếng nhớ miếng
hoang vu đêm nay