Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2017 21:55, số lượt xem: 167

Thời gian thiếu ánh bình minh
Sáng nay chợt thấy hồn mình cô đơn
Bóng ai trời vẽ cho thương
Tên ai ghi xuống đêm sương trăng mù
Ai trao tặng bước thẩn thơ
Ai trao cơn lạnh hững hờ thời gian
Bao thương bao nhớ từng cơn 
Hỏi ai giảm nỗi cô đơn đông này
Ai vẽ bóng đó cho say
Hỏi ai vẽ nét đêm ngày nhớ thương
Bóng ai phảng phất bên đường 
Bóng ai trời vẽ đêm sương trăng tà
Bóng ai gây bước ngẩn ngơ
Bóng ai sao nhớ đã mờ sương đêm

09:15 đêm 31.06.2012