14.00
Đăng ngày 10/04/2017 10:36, số lượt xem: 132

Một tiếng lòng ai gọi gọi nhớ nhau
rồi từng đêm gọi mãi bến yêu sầu
gom lời thương lo âu từng đêm ấy
gom từng tháng gom ngày trong lòng nhau

Một tiếng lòng trao nhau lời mến thương
nội tâm lòng lo âu lo từng đêm
giạm ngõ ngày hay đêm gặp nhau ấy
đêm buông về lòng thấy nhớ nhớ em

Một tiếng lòng gom trên dòng thơ thương
trải bao mùa lạnh lùng cảnh gió sương
ngó tàu lá rơi rụng xa cành ấy
như đôi mình xa nhau cõi trời phương

Một tiếng lòng gom mãi để tặng em
biết bao giờ chung bước chung lối đường
vẫn còn miên man xa cách nhau đó
chỉ từng đêm gom nhớ gom tặng em

10:00 đêm 20.07.2015
tiếng lòng gom mãi để tặng em
in nét trên dòng thơ lạnh từng đêm