Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/02/2018 19:17, số lượt xem: 127

Niềm thương nỗi nhớ ghi tới đâu
Hỏi ai chia vui chia gánh sầu
Chặng đời vấn vương cơn gió bụi
Ngồi ghi đôi lời nhớ nhau
Biết đâu thời gian quá trôi mau
Trôi quá xa rồi biết tìm đâu
Chân trời góc biển nơi nào ấy
Ghi dòng thơ lạnh lạnh canh thâu
Gió chen khe cửa đưa cơn sầu
Duyên thơ ghi xuống gửi về đâu
Bóng ai trên dòng trang thi sử
Giữ kỹ một thời quen biết nhau

10:30 đêm 17.11.2013
tặng bóng ai bên đường đã trôi qua