Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2018 21:36, số lượt xem: 106

Trong mơ có bóng ai
Sợ xa sợ nhạt phai
Như cầu vồng hiện đó
Một lát cũng mờ phai

Trong mơ gọi tên ai
Sao lòng cứ gọi hoài
Mà từng đêm vẫn gọi
Đã mấy mùa tháng trôi

Trong mơ buồn bên ai
Chỉ có ly trà thôi
Hay dòng thơ lạnh đó
Bên anh trong đêm dài

Trong mơ anh với ai
Mờ mờ bóng một người
Anh đặt tên bóng đó
Mộng Thơ một tên thôi

11.00 đêm 07.08.2016
thơ tặng em Võ Thị Mộng Thơ
Thủ Đức, Việt Nam