Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/06/2018 20:05, số lượt xem: 98

Rồi lại từng đêm đến
Mấy năm chẳng gặp duyên
Bên người bên bóng đó
Bơ vơ một mình đêm

Rồi lại cơn sầu đến
Trong lòng đêm chẳng yên
Cất tiếng thở dài đó
Yêu thương xa cách miền

Rồi hồn trôi đêm đến
Trôi xa cuối trời phương
Biết sao anh tìm kiếm
Một bóng người anh thương

Rồi thầm gọi đêm đến
Tiếng nhớ trong lòng đêm
Từng đêm vẫn nghe đó
Một lời anh nhớ em

09.00 giờ đêm 12.09.2016
thì thầm trong lòng nhớ tới người