Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/11/2019 20:02, số lượt xem: 58

Mỗi tuần trăng đến ngó lại buồn
Mỗi lần ngó trời thấy bóng sương
Mỗi lần mây mù phủ đêm đó
Mỗi lần tim đổ nhớ nhớ thương
Mỗi lần ngồi ngó cuối trời đường
Mỗi lần anh ngó gọi tên em
Mỗi lần anh ngồi bâng khuâng đó
Mỗi lần anh hứa chỉ có em

10.30 đêm 04.03.2017
ngồi ngó tuần trăng lòng thêm nhớ người