Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2018 21:34, số lượt xem: 55

Đêm nay lòng đổ xôn xao
Đêm nay ngồi ngó đường nào anh đi
Đêm nay trời rải sương mù
Đêm nay thêm thấy dòng thơ đượm buồn
Đêm nay quá nhớ bóng em
Đêm nay lòng chẳng lặng im chút nào
Đêm nay thương tiếc biết bao
Đêm nay ngồi ngó đường nào anh sang
Đêm nay chỉ nhớ một nàng
Đêm nay sao lại trời trang mây mù
Đêm nay anh ngồi đến khuya
Đêm nay ghi chuyện trên thơ nhớ người
Đêm nay ngồi ngó cuối trời
Đêm nay ngồi xuống thấm hơi sương buồn
Đêm nay trắng trắng trời sương
Đêm nay mình vắng qua rèm nhớ em