Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/02/2018 22:05, số lượt xem: 130

Mỗi trạm bơ vơ dạo trời khuya
Cạn ly trà ghi mối tình thơ
Từng trạm gió mưa ngồi đếm ấy
Dài trong thời gian vẫn còn thừa
Mỗi trạm đêm buông thơ thẩn ghi
Dạt dào cơn mưa phủ tứ bề
Riêng lòng vẫn thấy thầm thương ngóng
Riêng cõi chờ mong ngóng em về

08:50 đêm 28.09.2013
ngồi nghĩ từng trạm thời gian bão mưa