Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/06/2017 21:56, số lượt xem: 124

Ngồi ngó lưng mùa thu
Mấy ngày đã chào đi
Chân trời góc xa đó
Năm tới mới quay về

Ngồi ngó lá mùa thu
Còn in vết bên lề
Mùa thu bỏ rơi đó
Lá nào biết ngõ đi

Đêm nay một mình khuya
Ngồi nhớ lại mùa thu
Mấy ngày chào nhau đó
Vẫn mát mẻ gió thu

Đêm nay gọn trong mơ
Thu đi lòng vẫn chờ
Ngóng ai đêm hoang đó
Xa nhau đã mấy mùa

08:40 đêm 05.06.2014
ngồi ngó là thu còn lại lòng chợt nhớ ai