Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/10/2017 18:18, số lượt xem: 113

Ngồi buồn đêm nay viết mấy dòng
Tựu thành dòng thơ lạnh lạnh đêm
Xa gần thương nhớ như cơn mộng
Nhiều lúc bâng khuâng thì thào tên

Biết bao mùi vị cầu thương xin
Nén hương lòng toả khắp trời thanh
Bốn phương trôi xa chân trời ấy
Đêm buông thêm lạnh lạnh lời than

10.00 đêm 14.03.2013
nhiều lúc bâng khuâng thì thào tên em