Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/07/2017 23:09, số lượt xem: 159

Lạnh lạnh trong lòng quá đêm nay
Từng hạt gió cấu cắn lòng đây
Ngồi đón gió buồn hiên ngoài đổ
Hồn anh trôi lạc giữa tầng mây

Ai biết lòng anh đang nhớ ai
Hỏi áng mây đêm hỏi gió trời
Đầy túi lòng thương đêm thanh vắng
Vẫn in vết bóng trong mơ dài

09.00 đêm 23.02.2012
ai hiểu lòng mình đang nhớ ai đêm nay