Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/08/2016 10:17, số lượt xem: 152

Xuân đã đến rồi đường phố hay
màu xuân năm nay đã tới ngày
ngồi đây đón chào xuân đã đến
nào có ai quen cho viếng mời

Màu xuân năm nay vui sắc tươi
lòng vẫn thiếu ai thiếu tiếng cười
vẫn một mình ngày đêm thanh vắng
xuân đã chào sang đường phố mời

Màu xuân trong lòng sao nhạt vơi
đã mấy năm qua thơ thẩn rồi
xuân này lại sang rủ ai đó
hay chẳng có ai chẳng một người

Mùi xuân này nữa đừng vắng người
mùi thương trong lòng biết tặng ai
hay để một mình xuân trôi ấy
mùi thương nào đây vẫn xa người

11:00 đêm 12.09.2014
ngồi ngó xuân sang thấy bơ vơ thêm nhớ người