Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/03/2017 13:47, số lượt xem: 117

Đếm từng ngày từng giờ mình nhớ nhau
gió trao mùa đêm sang lạnh lạnh sầu
nửa cõi đường cõi xa đêm buông ngóng
nửa trong lòng nửa nhớ biết bao lâu

Đếm từng ngày từng tuần trò chuyện nhau
nhớ từng hạt sương khuya trắng trắng màu
đếm từng hạt mỏng dài cơn mưa đổ
đếm từng hạt gió đưa từng đêm thâu

Đếm tiếng lòng lúc xa gọi gọi nhau
đếm từng tiếng thở dài khi vương sầu
từng cơn lạnh bao mùa cào cấu ấy
rồi chào đi từng ngày cõi xa nhau

Đếm từng tiếng tim đổ đổ đã lâu
gom trên dòng thơ đêm vắng lạnh sầu
dài thời gian ngồi xếp dòng thơ ấy
để cho gọn tấm lòng mình yêu nhau

08:00 đêm 09.05.2015
ngồi gom lời trò chuyện tiếng gọi thầm trong lòng