Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/03/2017 10:49, số lượt xem: 162

Bão mưa đổ thời gian quãng đường dài
chợt choàng đêm lận đận biết hỏi ai
ngó gối lạnh chăn buồn từng đêm đến
bao lòng thương lòng mến nhớ em ơi

Bão mưa đổ chia sẻ đường xa xôi
cách bờ thương bến nhớ mình hai người
trời phân chia đôi đường hai mình ấy
tặng đôi lòng đêm đến thêm buồn vơi

Bão mưa đổ bước đời hỏi ai vui
lạnh giá đêm hồn trôi lơ lửng trời
thơ thẩn miền hoang vu một thân ấy
biết ai hiểu ai hay bước đời này

Bão mưa đổ qua dài dài thời gian
nhớ em xa thơ thẩn đêm buông màn
ngồi ngồi ngóng mong mong nhớ nhớ ây
lòng anh thấy từng đêm mãi nhớ thương

10:00 đêm 20.04.2015
trong trạm thời gian thơ thẩn với
duyên tình từng đêm