Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/06/2018 20:10, số lượt xem: 139

Từng dòng thơ ghi xuống
In hình bóng đó ai
Từng đêm anh ghi đó
Để lòng nhớ thương người

Từng đêm anh ngồi ngó
Chốn chân trời xa xôi
Tìm kiếm bóng ai đó
Mà đêm mãi nhớ người

Từng đêm anh chẳng vui
Yêu xa cách bóng người
Chỉ lời thầm tên gọi
Gửi hồn chốn xa xôi

Từng đêm lòng qua nhớ
Gom lại từng cơn mơ
Trong thời gian dài đó
Lòng anh mãi mong chờ

08.45 giờ đêm 13.09.2016
càng yêu thương thì thấy lòng mãi mong chờ nhau