Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/04/2017 12:45, số lượt xem: 116

Mãi mãi ngày mãi ngồi mãi nhớ em
Mãi mãi đêm thanh vắng thấy buồn thêm
Mãi mãi quen thời gian hai năm ấy
Mãi mãi ngày chiều buông nhớ tới em

Mãi mãi ngày mãi ngồi thấy thương thêm
Mãi mãi ngày mãi ngồi lạnh lùng thương
Mãi mãi thấy hai năm như sầu mãi
Mãi mãi ngày mãi nhớ lạnh giá đêm

Mãi mãi đêm mãi nhớ gọi thầm tên
Mãi mãi ghi mãi đề dòng thơ thương
Mãi mãi in từng nét trong lòng đó
Mãi mãi ghi câu thơ thêm đượm buồn

Mãi mãi cách mãi xa cuối trời phương
Mãi mãi thương mãi tiếc có mình em
Mãi mãi cưng mãi quý lời hứa đó
Mãi mãi chờ mãi trao tới lòng em

10:00 đêm 21.11.2015
mãi mãi nhớ những lời yêu nhau