Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/09/2017 20:32, số lượt xem: 125

Đường đời mây gió linh tinh
Đêm nay ngồi xuống bóng mình đề ghi
Ngồi đây xếp lại tình thơ
Gom bao năm tháng nhạt mờ đã lâu
Bóng hoa đổi lứa thay màu
Dòng thơ thơ thẩn đây đâu chờ người
Ý thơ vương tháng năm dài
Dòng thơ trôi mãi xa xôi dặm đường

09.00 đêm 17.01.2013
ngó dòng thơ như mình mãi xa nhau