Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2017 21:26, số lượt xem: 141

Mây giã từ trôi tận chân trời
Cuốn theo hình dáng tựa giống ai
Gió đưa nhè nhẹ đêm nay ấy
Dừng bút ghi thơ trà chén vơi

Chẳng ai qua lại hỏi đôi lời
Ngẩng ngó bầu trời thêm buồn vơi
Mây in nét bóng trôi đâu đó
Hình bóng mây trôi giống giống người

08:30 đêm 18.10.2012
ngồi ngó bóng mây trôi giống bóng
người ghi xuống bài thơ này