Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/09/2016 18:10, số lượt xem: 237

Trời đã buông màn xuôi về đêm
lòng anh như gợn nhớ tới em
phảng phất từng cơn thầm buông tiếng
trời buông màn đêm buồn lòng thương

Màn đêm che khuất cả trời xanh
phủ áng mây đen dài qua đêm
đen cả chân trời sao anh thấy
anh ngó từng ngày cõi trời phương

Chân trời góc biển có bóng em
màn đêm che khuất cõi xa xăm
che cả bóng em từng đêm xuống
từng trạm đêm buồn với lời than

Màn đêm sao chẳng có giúp anh
lại tặng cho anh nỗi buồn tâm
miếng yêu miếng thương miếng xa đó
màn đêm phủ tối cõi trời phương

09:00 đêm 08.12.2014
tựa đề của em, đêm buông lại nhớ nhau