Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/01/2018 21:28, số lượt xem: 132

Thời gian soi bóng lạnh lùng trôi
Biết bao hoang vu phủ đường đời
Từng trạm thời gian ghi đâu đó
Vẫn vắng bóng ai bóng một người

Thời gian trôi nổi cảnh buồn vơi
Để lại nét ghi đêm qua ngày
Dòng thơ lang thang lạnh lùng ấy
Vẫn chẳng có ai bên cạnh người

Thời gian in giấu mảnh tình trôi
Đêm khuya thanh vắng ngóng ngóng người
Tìm kiếm bến tình đâu đây đó
Bến lòng sao trôi tới tay người

Thời gian lén gọi mãi đêm dài
Sao mãi in nhớ một bóng thôi
Thời gian bão mưa phủ ngập đó
Gom trong lòng nhớ mà chẳng phai

07:55 chiều 24.08.2013
in giấu bóng ai mà mãi nhớ tới ai đêm nay