Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2018 20:08, số lượt xem: 102

Đêm về muốn gửi lời sang
Đêm về hồn thấy lang thang mấy mùa
Thu đã giạm ngõ đêm khuya
Đã mấy thu đến chẳng vừa lòng đêm
Thu đến chỉ biết đổ sương
Hay mang tàu lá vấn vương xa cành
Đêm thu lòng thấy lạnh căm
Nhớ ai chẳng biết đêm nằm thiết tha
Yêu người mãi tít trời xa
Để cho lòng nhớ loà xoà như sương

10.45 đêm 12.09.2016
ngó sương thu lòng thêm nhớ người