Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/07/2017 21:12, số lượt xem: 157

Cơn mưa đêm nay ngập hoài hiên
Lòng người lại đổ cơn mưa đêm
Tấc dạ hằng mong ghi đâu đó
Lại nổi trong lòng nhớ qua đêm

Cơn mưa đêm nay chợt nhớ em
Cách hồn xa bóng sợ sẽ quên
Phảng phất đâu đây cho anh nhớ
Đêm nay lỡ gọi gọi tên em

10.00 đêm 09.04.2012
bối rối bờ môi với tên em