Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/05/2017 19:56, số lượt xem: 135

Bến thương mờ mờ mãi tận cõi xa
Như thương nhau xao xuyến trong lòng chờ
Đã bao mùa vẫn mong gặp nhau ấy
Lòng vẫn thấy xót xa từng đêm mờ

Gom từng lời mấy năm đã trôi qua
Anh vẫn gom lời mong lời hứa chờ
Anh vẫn gom cho gọn lòng em đó
Để anh cho khi mình chung giấc mơ

Có bao lời cưng quý gọn của em
Để ngày mai bên nhau rồi anh đền
Nén hương lòng từng đêm cầu cho tới
Lòng người xa bên đó có mình em

Có những gì anh vẫn gọn cho em
Gọn lời hứa lời thương gọn từng đêm
Dù có phủ bão mưa ngày đêm đã
Dù có xa bao mùa vẫn của em

08:30 đêm 23.01.2016
thương yêu nhau trong lòng mong là của nhau