Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/03/2018 21:33, số lượt xem: 112

Lẫn lộn trong thời gian
Xuân đã chập choạng sang
Để lại bốn mùa vắng
Lạnh lạnh từng đêm hoang

Lẫn lộn trong mơ đêm
Chợt thầm nhớ tên em
Đã thời gian xa ấy
Đêm nay thấy nhớ thương

Lẫn lộn tiếng thầm tên
Trà trộn mùa xuân sang
Hoa vui khoe sắc bóng
Lòng người lạnh lùng thêm

Lẫn lộn mùa xuân sang
Dòng thơ ghi tới nàng
Hình dáng ai đâu đó
Xuân này vẫn vắng nàng

09:00 đêm 30.12.2013
lẫn lộn trong cơn mơ đêm nay