Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/12/2017 20:17, số lượt xem: 163

Sầu buồn thời gian chẳng ai hay
Sông lũ ngập bờ phủ tháng ngày
Phủ cả thời gian bao năm đã
Đêm dài trà chén tri kỷ ai

Sầu buồn thương nhớ biết ai hay
Đông đã tới rồi lạnh lẽo thay
Sương chẳng vẽ ai trong đêm vắng
Chỉ đưa cơn lạnh lạnh lẽo thay

10.30 đêm 13.06.2013
đêm dài trà chén tri kỷ ai