Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/01/2018 21:51, số lượt xem: 116

Lòng người thơ thẩn biết bao
Cuối đông đã gọn thương chào bỏ đi
Hình ai xa bóng chẳng về
Sao lòng lại thấy lậm lỳ mến nhau
Biết bao xuân đến thêm sầu
Biết bao đêm lạnh mưa ngâu ngập phòng
Đêm hoang gom chút lá lòng
Gom thời gian mãi long đong lạnh hồn

10:45 đêm 31.08.2013
ngày cuối đông ở Úc
ngồi thơ thẩn viết bài thơ này