Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/02/2018 21:23, số lượt xem: 78

Bóng ai phương xa bóng lại tình
Biết bao buồn ngóng ngóng lại thương
Nhớ ai trong lòng lòng lại tiếc
Xa nhau cách biệt hồn lại vương

Bóng ai đêm hoang nhớ lại trông
Từng trạm trong mơ đó lại lòng
Vấn vương thời gian đêm lại nhớ
Ngồi xuống ngóng chờ đó lại mong

Bóng ai trời xa đẹp lại xinh
Từng trạm đêm buông lòng lại in
Nghe tiếng tim khuya đổ lại gọi
Gửi theo đôi lời nhớ lại thương

Bóng ai đêm nay mến lại yêu
Hỏi cõi lòng đêm nhớ lại nhiều
Gom bao nỗi niềm lòng lại thấy
Man mắc đêm ngày cầu lại xin

11:15 đêm 15.09.2013
ngồi nhớ tới em Võ Thị Mộng Thơ
ngồi thơ thẩn ghi bài thơ