15.00
Đăng ngày 19/04/2017 12:47, số lượt xem: 118

Ngó từng mùa lang thang thấy trôi mau
Để lại từng trạm vơi trạm vắng sầu
Lưu luyến trong lòng thương từng đêm nhớ
Ngóng từng phút từng giờ mình nhớ nhau

Lưu luyến nào mà buồn bằng thương yêu
Xa nhau rồi mới biết lòng nhớ nhiều
Mấy năm còn trôi nổi cách bờ ấy
Từng trạm thấy đong đưa bao cảnh chiều

Lưu luyến nào mà xa không đìu hiu
Chỉ đôi mình trời sao mà chẳng chiều
Vẫn còn nặn cho xa đôi bờ ấy
Hai năm gom lòng nhớ đã bao nhiêu

Lưu luyến thương trong lòng gọn chiêm bao
Một bóng người duyên đời nhớ biết bao
Dù có xa có cách đêm còn nhớ
Trong giấc mơ đêm nào cầu có nhau

09:00 đêm 25.10.2015
lòng mơ mộng mai ngày mình có nhau