Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2017 22:10, số lượt xem: 94

Lưu lạc hồn trôi mấy năm qua
Lạnh lạnh đêm buông gió đưa mùa
Lọt qua khe cửa canh dài đó
Ghi xuống dòng thơ từng trạm qua

Lưu lạc hồn trôi cõi xa xăm
Lạnh lẽo thời gian đêm khuya nằm
Từng mùa thu sang như nhắc nhủ
Ngập cõi hoang vu ngập cõi mong

Lưu lạc thời gian ai hiểu đây
Buồn buồn mang mang những đêm gầy
Lạnh lạnh qua đêm khi buồn ngóng
Số phận duyên tình hỏi ai hay

Lưu lạc đường tình tận chân mây
Tiếng tim tiếng lòng khó giải bày
Đầy tiếng thở than đêm buông đến
Chân trời góc biển hay đâu đây

09:30 đêm 09.01.2014
thơ thẩn đường tình đêm nay
ngồi xuống ghi bài thơ này