Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/07/2017 20:24, số lượt xem: 121

Gió lọt khe cửa đưa tin ai
Đưa mãi thời gian chẳng bóng người
Hay đưa cơn lạnh thầm thương ấy
Đưa mãi đêm ngày chẳng thấy vui

Gió reo hiên ngoài gọi tên ai
Đưa mãi qua đêm cho nhớ người
Hay đưa hồn anh trôi đâu đó
Đưa lòng cưng quý sao tới người

09.30 đêm 21.03.2012
ngồi thơ thẩn với cơn gió đêm