Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/02/2018 21:32, số lượt xem: 100

Lác đác tiếng lòng gọi đêm vơi
Phủ ngập đêm hoang tiếng tim đòi
Nỗi niềm tâm sự dài khuya đó
Vấn vương nỗi nhớ nhớ tới người

Lác đác thời gian chẳng thấy vui
Đêm buông canh lạnh lạnh lòng ơi
Xuân sang hoa cười khoe sắc ấy
Đứng ngó hoa vui chẳng tỏ lời

08:45 đêm 18.09.2013
hôm nay trong lòng sao thấy buồn