15.00
Đăng ngày 30/06/2017 23:15, số lượt xem: 133

Làn mây treo gió trôi xa
Quây quần theo hướng tà tà trôi bay
Bóng ai cho nhớ đêm này
Tên ai sao vẫn loay xoay trong lòng
Lầu thơ ghi xuống đầy trang
Ghi thành kỉ niệm ngàn năm vẫn còn
Phố phường cợt phấn tô son
Từng đêm sao thấy mỏi mòn trong tâm

08.00 đêm 26.02.2012
đêm về như cơn sầu đã chờ đón