Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2017 22:55, số lượt xem: 105

Vạn kiếp đường đời số trời sinh
Đêm yêu ngày nhớ đó duyên tình
Cách biển sông bờ trời trao ấy
Lạnh giá lòng người từng đêm thanh
Vạn nhớ nghìn thương cõi xa xăm
Đêm mong ngày ngóng lạnh lạnh tâm
Xa nhau phương trời vẫn còn đó
Đêm trò ngày chuyện giảm lời thầm
Vạn yêu nghìn ngóng phủ đêm thanh
Mười đêm trăm ngủ chẳng an lành
Từng cơn bão mưa dài rơi đổ
Lạnh giá trong lòng tê buốt thân
Vạn cưng nghìn quý đó của em
Vạn lo nghìn gánh đó lòng thương
Đêm vắng trăng sầu còn gom ấy
Vạn xa nghìn cách cầu đó duyên

09:30 đêm 22.05.2016
cầu mai chung duyên chung đời nhau bên