Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/05/2017 21:31, số lượt xem: 117

Khung hình đó trời vẽ để góc xa
Ngó thấy khung hình bóng xa xa mờ
Biết làm sao anh tô cho rõ nét
Cho gọn bước tình thương bến bờ xa

Khung hình đó anh ngó mấy năm qua
Lòng thấy thương thấy tiếc từng đêm về
Ngồi ngó khung hình xa mờ mờ ảo
Biết đường nào tô vẽ rõ đêm khuya

Khung hình đó sao trời để cách xa
Để anh phải gửi lời cuối trời khuya
Lòng yêu nhau thương nhau mà xa đó
Một lời thương lời yêu cách bến bờ

Khung hình đó sao trời để cho mơ
Tê tái lòng đêm sang tình duyên xa
Trời sao xử xử tội đôi mình đó
Để cho thương cho tiếc từng đêm về

08:00 đêm 05.06.2016
hinh bóng ai mà làm cho từng đêm muốn vẽ