Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2018 20:50, số lượt xem: 112

Đêm về đường vắng hoang thưa
Ngồi đếm từng hạt sương thu qua mùa
Sương thu trắng xoá trời khuya
Hạt sương trên lá đêm về đùa nhau
Trăng than sương phủ trắng màu
Lặng lặng từng bước trăng thâu đi về
Chẳng thấy chẳng rõ đường đi
Chẳng tìm thấy được đêm khuya một người
Sương thu nhuộm lấy hồn ơi
Nhuộm cả lòng nhớ tiếng mời khi xa

07.50 đêm 27.07.2016
sương thu đưa buồn