Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/10/2017 20:36, số lượt xem: 102

Một lời gọi khẽ tên nhau
Một lời trao gửi bao lâu tới người
Một lời ghi mãi lòng ơi
Một lời ghi mãi thơ dài đêm thanh
Một lời thầm gọi tên em
Một lời đêm gửi gió sương mấy mùa
Một lời đêm lạnh gió mưa
Một lời đêm nhớ hoang vu cõi lòng

07.00 đêm 25.01.2013
một thương một xa một hoang vu